Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

1.
Wypełnij formularz zwrotu dostępny na dole strony Pamiętając o wyraźnym wpisaniu numeru konta bankowego oraz o podpisaniu dokumentu. Zwracany produkt musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki i w miarę możliwości oryginalne opakowanie.
2.
Zapakuj zwracany produkt i wraz z podpisanym świadczeniem o odstąpieniu oraz oryginałem lub kopią paragonu (lub faktury) odeślij na adres: PH KEY Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław. Pamiętaj! Figi, szorty, slipy, bokserki stykają się z intymnymi częściami ciała – zwrot towaru przyjmujemy tylko bez śladów użytkowania i z nienaruszonymi metkami.

3.
Wyślij paczkę kurierem lub nadaj ją pocztą.
I spokojnie poczekaj na zwrot środków.
4.
W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do e-sklepu towaru wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o zwrocie – nastąpi zwrot środków, w tym koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi (cena za produkty + koszty dostawy) z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły oferowany sposób dostawy.

Zwroty

Klient, będący Konsumentem może dokonać zwrotu – odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem e-sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres: PH KEY Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sklep@key.com.pl) w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Druk odstąpienia od umowy do pobrania na dole naszej strony.

Figi, szorty, slipy, bokserki stykają się z intymnymi częściami ciała – zwrot towaru tylko bez śladów użytkowania i z nienaruszonymi metkami.


Zgodnie z Art. 38. prawa konsumenta:

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Klient dokonuje  zwrotu odsyłając przesyłkę na swój koszt, korzystając z  formularza zwrotu (do pobrania na dole strony) lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy (do pobrania na dole strony).

Wypełnij go dokładnie, pamiętając o wyraźnym wpisaniu numeru konta bankowego oraz o podpisaniu dokumentu. 

Zapakuj zwracany produkt i wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub formularzem zwrotu oraz oryginałem lub kopią paragonu (lub faktury) odeślij na adres: PH KEY Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław.

 

Zwracany produkt musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki i w miarę możliwości oryginalne opakowanie.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub sprawdzenia towaru).

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do e-sklepu towaru wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o zwrocie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w e-sklepie.

Reklamacje

Na każdy zamówiony produkt przysługuje przez 2 lata rękojmia liczona od daty zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

Aby złożyć reklamację należy:

  • Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
  • Wypełnić formularz reklamacji, dostępny na dole strony. 

Reklamowany produkt z dołączonym formularzem reklamacji, dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym), należy odesłać na adres:  PH KEY Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław.

O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta wraz z towarem, e-sklep rozpatrzy Państwa reklamację.

W sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Klient będący konsumentem może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:

  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

E-sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt e-sklepu. W przypadku nie uznania reklamacji przez e-sklep, koszty przesyłki pokrywa Klient.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu podczas odbioru paczki wynikłego z transportu przesyłki, należy w chwili odbioru paczki sporządzić protokół szkody/reklamacji z kurierem DPD lub niezwłocznie (w ciągu 24h) skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (adres e-mail i kontaktowy numer telefonu dostępne w zakładce Kontakt).