POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Państwa danych jest jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-429) przy ul. Wilczej 27, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125451 o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 PLN, posiadającą NIP 8942567739, e-mail: sekretariat@key.com.pl,  zwany dalej KEY.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez KEY usług w postaci przesyłania Newslettera, zarejestrowania Użytkownika w Serwisie (założenie i obsługa Konta Klienta) lub realizacji Umów Sprzedaży.
 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja:
 4. świadczenia przez KEY usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez KEY (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) i używaniu w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie odrębnie udzielonej zgody ( 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dostępu (ustanowienie konta) do Konta Klienta w Serwisie KEY ( 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Zamówień składanych przez Klientów na produkty KEY oraz wykonywanie Umów Sprzedaży i obsługa reklamacji ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług administratora (marketing bezpośredni), prowadzenie analiz i analiz statystycznych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa i obejmują: dane identyfikacyjne i teleadresowe osoby fizycznej oraz jej adres e-mail. Mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyłącznie zapisu na newsletter, bez rejestracji w Serwisie i bez składania Zamówień na Produkty, Państwa dane obejmują wyłącznie podany adres e-mail i nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów zapewniających obsługę teleinformatyczną oraz podmiotów wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie takiej zgody, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży. Dane osobowe przekazane celem zapisania się do newslettera będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

 1. Polityka Prywatności
 2. Informacje ogólne.
  • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobom nieupoważnionym.
  • Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu (Sklepu Internetowego) KEY przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”).
  • Sklep Internetowy KEY realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 5. poprzez gromadzenie logów serwera www rejestrujących aktywności w serwisie transakcyjnym.
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach: zapisu na newsletter, rejestracji w Serwisie (założeniu Konta Klienta), związanych z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Informacja o plikach cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które w postaci informacji tekstowej przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w tzw. przeglądarce internetowej.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. Logi serwera
 • Informacje o niektórych aktywnościach i zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.